"Τσερνίκι-Σακκολέβα"

 Η «Σακολέβα» είναι ένα  ειδικού τύπου πανί  με συνηθισμένη χρήση στο Αιγαίο, και τα περισσότερα λιμάνια της  Ανατολικής Μεσογείου. Η λέξη «Σακολεφέα» εμφανίζεται σε Βυζαντινά κείμενα και σημαίνει ένα είδος μανδύα. Η χαρακτηριστική αυτή ιστιοφορία, είναι που έδινε και στο σκάφος το όνομα «Σακολέβα» με διακριτικό  γνώρισμα, μία διαγώνια αντένα που κρατά το πανί  ανοικτό.

Το εικονιζόμενο μοντέλο είναι "Τσερνίκι" με ιστιοφορία "Σακολέβας".

 

Στοιχεία μοντέλου

 

 

Κλίμακα

Μήκος

Πλάτος

Ύψος

1:10

75 cm

17 cm

53 cm