"Τσερνίκι   Μυτιλήνης"

Στοιχεία μοντέλου

Κλίμακα

Μήκος

Πλάτος

Ύψος

1:24

50cm

10cm

36 cm

 

 

Το μοντέλο αναπαριστά σκαρί, που αποτελεί έκφραση της τοπικής παραδοσιακής ναυπηγικής της Μυτιλήνης.

Ανήκει στη κατήγορία των οξύπρυμνων σκαφών  κι έχει γάστρα τσερνικιού.

Υπήρξε ως μικρό εμπορικό και αλιευτικό σκαρί στις αρχές του 19ου αιώνα. κι έφερε ιστιοφορία  «Λατίνι» ή και «σακκολέβας».

Εδώ το μοντέλο φέρει ιστιοφορία «σακκολέβας».