"Τρεχαντήρι με ιστιοφορία Λόβερο"

Στοιχεία μοντέλου

Κλίμακα

Μήκος

Πλάτος

Ύψος

1:28

65 cm

12 cm

50 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο αναπαριστά ένα φορτηγό σκάφος με γάστρα Τρεχαντηριού .
Το Τρεχαντήρι είναι ο πιο κοινός τύπος  σκάφους της Ελληνικής ναυπηγικής που «κτίζεται» ακόμα. Πήρε το όνομα του από παρόμοιο Βυζαντινό σκάφος που ονομαζόταν «Τροχαντίρα». Στην εποχή του η ιστιοφορία του ήταν κάθε είδους: "Λόβερ","Λόβερ με σταύρωση", "Γολέτα" ή "Μπρατσέρα".
Το εικονιζόμενο μοντέλο έχει ιστιοφορία Λόβερο (Σκούνα χωρίς σταύρωση)