"Περαματάκι Μυτιλήνης"

 Χαρακτηριστικός τύπος βάρκας  που συναντάται ακόμα και σήμερα στην νήσο Λέσβο. Το  όνομα του προέρχεται από το υποκοριστικό του «Περάματος» καθώς παρουσιάζει κάποιες μορφολογικές ομοιότητες με αυτόν τον τύπο σκαριού. Έτσι όπως στο «Πέραμα» και εδώ η κουπαστή σταματά πριν το πλωριό και το πρυμνιό ποδοστάματα, χωρίς όμως να υπάρχει ο χαρακτηριστικός «καθρέφτης» της πλώρης των«Περαμάτων».

Το μήκος του μπορεί να  φτάσει μέχρι τα 8 μέτρα και χρησιμοποιείτε κυρίως για παράκτια αλιεία.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ιστιοφορία απλής μορφής Λατινιού.         

Στοιχεία μοντέλου

 

Κλίμακα

Μήκος

Πλάτος

Ύψος

1:15

52 cm

16 cm

66 cm