"Μπομπάρδα Σαμπατιέρα"

 Το μοντέλο αναπαριστά σκαρί με γάστρα τρεχαντηριού και ιστιοφορία «Μπομπάρδας Σαμπατιέρας».

 Είναι μία παραλλαγή της ιστιοφορίας «Μπομπάρδας»  (polacca) όπου αντί για «μπούμα» και «φλίσι» στο πίσω κατάρτι, εδώ έχουμε «ψάθα».

Υπήρξε ως ιστιοφορία εμπορικών σκαριών στις αρχές του 19ου αιώνα.

     Στοιχεία μοντέλου

 

Κλίμακα

Μήκος

Πλάτος

Ύψος

1:32

68 cm

13,5 cm

55 cm